Miért világvallás a bahá'í hit?

Mely források szerint világvallás?

A világvallások közé sorolják az alábbi források a bahá’í hitet:
  1. Az 1988-as Britannica Évkönyv jelzi, hogy bár a bahá’í közösség csupán ötmillió tagot számlál, a Hit a kereszténység után földrajzi értelemben a második legelterjedtebb vallás a Földön, mivel a több mint 100.000 településen, 206 független és függő országban élő bahá’í-ok a kereszténység után a legtöbb országban jelentenek számottevő közösséget.
  2. A világvallás követői a Föld összes országában éltek 2008-ban, Vatikán és Észak-Korea kivételével (Cambridge-i Egyetemi Nyomda által kiadott könyv szerint) [1].
  3. Az 1993-as kiadású Bellinger-féle Nagy Valláskalauz [2] kilenc világvallást sorol fel, melyek közül „új vallások közé sorolandó”-ként egyedül a bahá’í hitet említi meg.
A világvallás fogalma Bellinger szerint: „tanaikat egyetemes érvényességgel hirdetik, és hogy a föld minden régiójában elterjedtek, és/vagy hogy követői a világ lakosságának jelentős részét teszik ki.” (világvallások címszó alatti definíció)
Bellinger szerint a következő vallások világvallások: kereszténység, iszlám, hinduizmus, buddhizmus, univerzizmus, zsidóság, szikhizmus, baháizmus, dzsainizmus.
A könyv [2] adatai szerint a hívek számát tekintve a bahá’í hit a nyolcadik, míg országokban való elterjedésük alapján a második.
A világvallások között földrajzi értelemben a bahá'í hit a második legelterjedtebb. Fotón a világvallás egyik központi épülete, a Báb sírszentélye (Haifa, Izrael) (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség www.bahai.org

A világvallások között földrajzi értelemben a bahá’í hit a második legelterjedtebb. Fotón a világvallás egyik központi épülete, a Báb sírszentélye (Haifa, Izrael) (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség www.bahai.org

Miért lett világvallás?

A bahá’í hit világvallás jellegét erősíti, hogy alapítása, 1844 óta nem szakadt felekezetekre. A bahá’í világközösséget egy választott testület, az Igazságosság Egyetemes Háza irányítja. Mivel a Hit legfontosabb tanítása az egység, ez elérhetetlen, ha felekezetekre, egymással versengő csoportokra szakadna. A világvallás egységesen képviseli magát nemzetközi fórumokon, például az ENSZ-ben.
A bahá’í hit egyik alapelve, az emberiség egysége fontos volt a világvallás fejlődése során. Bahá’u’lláh élete során nemcsak a Közel-keleten terjedt a vallás, hanem európai és amerikai zarándokokat is fogadott. 1921-ben, `Abdu’l-Bahá halálának idején körülbelül 100.000 bahá’í-t számlált a közösség 35 országban; 36 évvel később, Shoghi Effendi halálának idején, 1957-ben, mintegy 400.000-et a világ több, mint 150 országában. Az 1990-es évektől méltán világvallás, mivel a föld szinte minden országában számottevő közösséggel rendelkezik.
A világvallás irodalma 800 nyelven olvasható.
A bahá'í hit leglátogatottabb épülete a Lótusz templom. A világvallás imaháza minden vallású ember előtt nyitva áll és több, mint négy és fél millió látogatót vonz évente (Új-Delhi, India)

A bahá’í hit leglátogatottabb épülete a Lótusz templom. A világvallás imaháza minden vallású ember előtt nyitva áll és több, mint négy és fél millió látogatót vonz évente (Új-Delhi, India) (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

A bahá’í hit elterjedtsége

Világszerte több mint 5 millió bahá’í él, saját adatok alapján. A legfiatalabb világvallás a világ 250 országában és függőségi területén van jelen. Több, mint 2100 törzset, etnikai és faji csoportot foglal magában, a világ több mint 100.000 helységében.
A hívők számát pontosan megadni nehéz feladat minden világvallás tekintetében. A vallások üldözése miatt néhány régióban a hívők nem szívesen vallják magukat vallásosnak.
A bahá’í hit esetében megnehezíti a statisztikát, hogy a hívők többsége fejlődő országokban él, különböző nyelvi és kulturális háttérrel. Így fordulhat elő, hogy a Bahá’í Világközpont óvatos statisztikusai 5 millióra teszik a bahá’í-ok számát, míg a 2003-as Brittanica Évkönyv 7,406 millió bahá’í-t becsül 2002-re.
Minden számítás szerint a bahá’í hit növekedési rátája az egyik legmagasabb a világvallások között. A Keresztény Világenciklopédia (2. kiadás, 2001) szerint, mely talán a legelfogadottabb vallásstatisztika, a bahá’í hívők száma 2,28%-kal nőtt évente az 1990-as években.
A világvallás serdülőcsoportja nyitva áll minden háttérű kamasz előtt, Brazília, Cidade de Bahia (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség www.bahai.org

A világvallás serdülőcsoportja nyitva áll minden háttérű kamasz előtt, Brazília, Cidade de Bahia (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség www.bahai.org

A legfiatalabb világvallás statisztikai adatai 2004

 

Világ összes

Afrika

Amerika

Ázsia

Ausztrál–ázsia

Európa

Országos Szellemi Tanácsok

183

46

43

40

17

37

Helyi Szellemi Tanácsok
(2003-as adat)

9631

3067

2741

2186

777

860

Helységek ahol bahá’í-ok élnek (2003-as adat)

101969

26746

22702

41057

4343

7121

Kontinentális tanácsosok

81

19

19

18

11

14

Segítő Testületi Tagok

990

234

234

288

108

126

Benszülött törzsek, népcsoportokés etnikai csoportok

2112

1250

340

250

250

22

Nyelvek, amelyeken bahá’í irodalomfordításai léteznek

802

266

172

174

110

80

Kiadók

33

7

3

9

2

12

A bahá'í világvallás szinte minden országban elterjedt.

A bahá’í világvallás szinte minden országban elterjedt. (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség media.bahai.org

Források 

[1] Smith, Peter (2008). An Introduction to the Baha’i Faith. Cambridge University Press. pp. 79, 95. ISBN 9780521862516.
[2] Gerhard J. Bellinger: Nagy Valláskalauz, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993