A vallások egysége

A vallások: fejlődő kinyilatkoztatás Istentől

Minden nagy világvallás isteni eredetű és egymást követő kinyilatkoztatások láncolata. Ezen vallások egy isteni akarat és cél működésén keresztül küldetettek az embereknek, a kor fejlődő követelményeinek, szükségleteinek és az emberiség szellemi érettségének megfelelően. Ezért a bahá’í-ok a világ összes nagy vallásának Alapítóját egyformán tisztelik és az általuk hozott kinyilatkoztatást isteni eredetűnek tartják. Krisna, Ábrahám, Zoroaszter, Mózes, Buddha, Jézus, Mohamed, Báb és Bahá’u’lláh kinyilatkoztatásai olyan erővel rendelkeztek és annyi értéket adtak a világnak, hogy tanításaik nyomán egy új civilizáció bontakozott ki.
 

A vallások egysége bahá’í alapelv szerint az emberiség fejlődése hasonlatos egy gyermek fejlődéséhez. Az óvó néni, a tanár és a professzor különböző személyekben, de ugyanazon cél érdekében, a gyermek akkori felfogóképességének megfelelő tanítást adja át. Hasonlóan, Isten Megnyilvánulásai is különböző korokban és személyekben jönnek az emberiség tanítására, de céljuk egy. A külsőségek, a szertartások formája változik korról korra, de az egyetemes emberi értékek, az erkölcs alapjai változatlanok.

Bahá’u’lláh szerint az emberiség most érett meg arra, hogy felismerje a vallások egységét, és úgy tekintsen Isten fejlődő kinyilatkoztatására, mint az emberiség legfontosabb nevelő és előrevivő erejére.

A vallások egysége: egy Isten, több fénysugár (c) Baha'is of the United States www.bahai.us

A vallások egysége: egy Isten, több fénysugár (c) Baha’is of the United States www.bahai.us

Az aranyszabály, minden vallás közös alapja

Minden vallás erkölcsi alapja ugyanaz, ennek legnyilvánvalóbb bizonyítéka az aranyszabály:
A vallások közös alapelve, az aranyszabály a buddhizmus szerint: Ne bánts másokat olyasmivel, ami téged is bántana. © Jeff Strieff

Ne bánts másokat olyasmivel,
ami téged is bántana.

buddhizmus

Ami neked gyűlöletes,
ne tedd embertársadnak.
Ez az egész Tóra,
a többi csak kommentár.

zsidó vallás

A vallások közös alapelve, az aranyszabály a zsidó vallás szerint: Ami neked gyűlöletes, ne tedd embertársadnak. Ez az egész Tóra, a többi csak kommentár. © Jeff Strieff
A vallások közös alapelve, az aranyszabály a kereszténység szerint: Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. © Jeff Strieff

Úgy bánjatok az emberekkel,
ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.

kereszténység

Egyikőtök sem hisz igazán,
amíg nem azt kívánja a testvérének,
amit magának is.

iszlám

A vallások közös alapelve, az aranyszabály az iszlám szerint: Egyikőtök sem hisz [igazán], amíg nem azt kívánja a testvérének, amit magának is. © Jeff Strieff
A vallások közös alapelve, az aranyszabály a bahá’í hit szerint: Áldott az, aki többre becsüli testvérét önmagánál. © Jeff Strieff

Áldott az, aki többre becsüli testvérét önmagánál.

bahá’í hit

A vallások aranyszabálya poszter tervezője: Jeff Strieff
Forrása és az angol szöveg itt.

A vallások egysége – idézetek

“Isten Prófétái olyan orvosoknak tekintendők, Kiknek feladata a világ és népei jólétének előmozdítása, hogy az egység szellemén keresztül begyógyíthassák a megosztott emberiség sebeit… Nem lehet csodálkozni azon, hogy az orvos által az erre a napra rendelt orvosság nem lesz azonos azzal, mit előzőleg írtak fel. Miként lehetne ez máskülönben, mikor a szenvedőt sújtó betegség mindegyik szakasza sajátos gyógymódot kíván? Hasonlóképpen, mindenkor, mikor Isten Prófétái bevilágították a világot az isteni tudás ragyogó Napcsillagával, egytől egyig, s olyan módon, mely legjobban megfelelt a kor követelményeinek, arra szólították az embereket, hogy fogadják be Isten fényét.”

Vallások egysége idézetek forrása: Bahá’u’lláh: magyarul megjelent a Bahá’í Nemzetközi Közösség: Bahá’u’lláh könyvben, 23 old]

„A világ vallási rendszereinek szellemi alapjait nem hogy nem kívánja [a bahá’í hit] megdönteni, hanem bevallott és megmásíthatatlan célja, hogy kiszélesítse alapjukat, újra leszögezze alapelveiket, összhangba hozza céljaikat, új életet leheljen beléjük, egységüket demonstrálja, visszaállítsa tanításaik ősi tisztaságát, összehangolja feladataikat, s elősegítse legnemesebb céljaik valóra váltását. Amint azt egy jó szemű megfigyelő szemléletesen mondta: ezek az isteni kinyilatkoztatású vallások »nem arra vannak ítélve, hogy meghaljanak, hanem arra, hogy újjászülessenek. «” Vallások egysége idézetek forrása: Shoghi Effendi : Bahá’u’lláh világrendje 126. oldal