A vallás és tudomány összhangja

 Bahá’u’lláh azt tanítja, hogy a hit és a természet kutatása összhangban van egymással. A lelki és fizikai világ az igazság két aspektusa és mindkettő nekik megfelelő módon lehet megismerni. A hit által növekedhetünk szellemiekben, míg a tudomány segítségével haladhatunk előre anyagi értelemben.
 
 “A vallás és a tudomány az a két szárny, amellyel az ember értelme magasba emelkedhet, és lelke fejlődhet. Csupán az egyikkel nem lehet repülni. Ha az ember csak a vallás szárnyával próbál meg magasba jutni, hamarosan a babona ingoványába zuhan, míg egyedül a tudományéval csapkodva sem juthat előre, hanem a materializmus reménytelen fertőjébe hullik.”
A vallás és a tudomány: a valóság a két vetülete (c) Magyarországi Bahá'í Közösség www.bahai.hu

A vallás és a tudomány: a valóság a két vetülete (c) Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu