A nő és a férfi egyenjogúsága

A férfiak és a nők mindig is egyenlők voltak Isten szemében, de erre most ébred rá az emberiség. A nőknek kiemelkedően fontos szerepe van a jövő társadalmának megteremtésében.

Az egyenjogúság gyakorlása az oktatásban kiemelkedően fontos a bahá’í hitben. Különösen a világ más tájain fontos alapelv, hogy ha egy családnak nincs elég pénze az összes gyermek taníttatásához, akkor először a lányt kell iskolába küldeni, mert a nők lesznek a következő nemzedék legelső nevelői.

Ezen változások nem történhetnek meg mindaddig, míg a nők nem törekednek maguk is a bennük rejlő adottságok kibontakoztatására, hogy: “nagyobb tökéletességre jussanak, a férfiaknak minden tekintetben egyenlő társaivá váljanak, mindenhol előrehaladjanak, ahol eddig lemaradtak, és a másik nem tagjai ezáltal rákényszerüljenek annak elismerésére, hogy a nők egyenrangúak velük képességekben és tudásban egyaránt.”

egyenjogúság idézet forrása: ‘Abdu’l-Bahá: Párizsi beszédek

A következő idézetben ‘Abdu’l-Bahá megvilágítja, mi történik majd, mikor a nők elfoglalják az őket jogosan megillető helyet a társadalomban:

“Az elmúlt korszakokban a nyers erő uralkodott, és a férfi agresszívabb testi és szellemi tulajdonságainál fogva előnyben volt a nővel szemben. De a mérleg karja már mozog: az erőszak uralma lehanyatlóban van, és előtérbe kerülnek azok a tulajdonságok, melyekben a nő az erősebb; értelmi frissesség, intuíció, szeretet és szolgálat. Ebből adódik, hogy az új kor kevésbé lesz férfias, és jobban át fogják hatni a női jellemvonások, vagyis pontosabban szólva, olyan korszak lesz, melyben a civilizáció férfias és nőies elemei jobban kiegyensúlyozódnak.”

egyenjogúság idézet forrása: ‘Abdu’l-Bahá: Nyugat csillaga [Star of the West] VIII. kötet, 3. szám, 4. oldal.

A nő és a férfi közötti egyenjogúság a bahá'í alapelvek egyike (c) Magyarországi Bahá'í Közösség www.bahai.hu

A nő és a férfi közötti egyenjogúság a bahá’í alapelvek egyike (c) Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

A nő és a férfi egyenjogúsága – idézetek

 

“Akárcsak a madárnak, az emberiségnek is két szárnya van, a férfi és a nő. Ha a két szárny nem egyformán erős, és nem hajtja közös erő, a madár nem képes az egekbe emelkedni.”

egyenjogúság idézet forrása: ‘Abdu’l-Bahá: Bahá’í Világhit (Baha’i World Faith)

A nő és a férfi, az emberiség madarának két, egyenjogú szárnya © Allina Forrester szívességéből, fotói megnézhetők: www.redbubble.com/people/lina

A nő és a férfi, az emberiség madarának két, egyenjogú szárnya © Allina Forrester szívességéből, fotói megnézhetők: www.redbubble.com/people/lina