Baháizmus vagy bahái vallás helyes magyar írásmódja

Az érintettek szerint mi a helyes írásmód?

 

A bahá’í hit követői nem a bahaizmus, baháizmus, bahá’izmus vagy behaizmus kifejezéssel nevezik vallásukat.

Szintén helytelen a bahái vallás vagy baháj vallás írásmód, pontos írásmódja a bahá’í vallás. (Az aposztróf az arab nyelv átírásában gégezárhangot jelöl.)

A bahái vallás megnevezés helyett a magyar bahai vallás írásmódot is szerencsésebbnek érezzük, ahol ékezetek és aposztróf használata nem előnyös, mint például: www.bahai.hu.

A bahá’í egyház elnevezést nem használják a magyar bahá’í-ok, helyette a bahá’í hit, bahá’í vallás vagy bahá’í közösség megnevezést használják.

A bahá’í hit követői magukra a bahá’í-ok és nem a bahaista vagy bahaita megnevezést használják magyar nyelven.

A “bahá” név arab kifejezés, magyar jelentése dicsőség, fény.

A Báb szentélye - a bahá'í hit (helytelenül bahaizmus, baháizmus, bahá'izmus vagy bahái vallás) egyik legismertebb épülete (Bahá'í Világközpont, Haifa, Izrael)

A Báb szentélye – a bahá’í hit (helytelenül bahaizmus, baháizmus, bahá’izmus vagy bahái vallás) egyik legismertebb épülete (Bahá’í Világközpont, Haifa, Izrael)

Miért használnak a bahá’í-ok világszerte egységes írásmódot?

Ugyan a bahá’í hit perzsa eredetű, de a hit Védnöke, Shoghi Effendi angol nyelvű fordításai adják az etalont a többi nyelvre való fordításhoz.

Idegen szavak esetében a magyar két rendszert használ: a transzkripciót, vagyis a hangzás után átírást, pl. Csajkovszkij, illetve a transzliterációt, a betű szerinti átírást, pl. London. Az általános szabály szerint a nem latin betűt használó nyelvek esetében a transzkripciót, a latin betűs nyelvek esetében a transzliterációt használjuk. A bahá’í hit vezető testületének, az Igazságosság Egyetemes Házának 1989. április 18-i levele a következőképpen fogalmaz: “a rendszer célja nem az, hogy bármely európai nyelvre fonetikusan átírja a perzsa vagy arab szavakat, ha így lenne, minden nyelvben külön rendszert kéne használni”, és továbbá: “a rendszer célja világosan a transzliteráció” (angol eredeti)

A Ház a Vezérlet fényei című könyvben (107. oldal, 367. szemelvény) ezenkívül az alábbiakat írja: “Ami a perzsa és arab szavak átírását illeti, az Igazságosság Háza azt kéri, hogy a szeretett Védnök által használt és a »The Bahá’í World« számos kötetében leírt rendszert kövessük, minthogy ez minden latin ábécét használó nyelv számára lehetővé teszi, hogy a kifejezéseket a bahá’í világban mindenhol ugyanúgy írja át.” (angol eredeti)

A bahá’í hit nemzetközi jellegéhez hozzátartozik egy egységes írásmód, ezért a közösség tisztelettel kér mindenkit, hogy fontolja meg a fentieket, és az általa használt és elfogadott írásmódot használja.

A bahá'í hit (helytelenül bahaizmus, baháizmus, bahá'izmus vagy bahái vallás) sokféle hátterű és kultúrájú embert egyesít (Bahá’í Központ, Budapest, 2009) (c) Magyarországi Bahá'í Közösség www.bahai.hu

A bahá’í hit (helytelenül bahaizmus, baháizmus, bahá’izmus vagy bahái vallás) sokféle hátterű és kultúrájú embert egyesít (Bahá’í Központ, Budapest, 2009) (c) Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

Wikipédia írásmódja

 

A bahá’í-ok tiszteletben tartják a magyar Wikipédia bahái, Baháalláh, Abdolbahá átírásait, mivel a Wikipédia saját szabályozása szerint a hivatalos magyar akadémiai helyesírás, illetve ennek hiányában saját perzsa átírása az irányadó. Ugyanakkor remélik, hogy hamarosan újabb hivatalos magyar akadémiai kiadvány jelenik meg, amelynek megalkotásakor figyelembe veszik a közösség fenti érveit. Ha ez megjelenik, akkor a Wikipédia is ezt fogja követni.