A Védnök: Shoghi Effendi

`Abdu’l-Bahá végrendeletében unokáját, Shoghi Effendit nevezte ki a bahá’í hit védnökének és tanításai értelmezőjének.

Shoghi Effendi munkássága  a következőkben foglalható össze:

  • Angolra fordította Bahá’u’lláh és ‘Abdu’l-Bahá számos írását (például A Legszentebb Könyv, ‘Abdu’l-Bahá Végrendelete). Ezen fordítások egyúttal értelmezések is, sok félreértést tisztáztak.
  • Befejezte a Báb szentélyének építését és megtervezte a Kármel-hegyi és a Bahjiban lévő kerteket.
  • Megszervezte az első Országos Szellemi Tanácsokat és útmutatást adott azok megválasztásának módjára.
  • Létrehozta a Segédtestületeket, az Ügy Kezeinek segítésére. (A Segédtestület tanácsadó intézmény, mely a bahá’í igazgatási rend egyik ága.)
  • Megszervezte meg a pénzügyi Alapokat és a könyvek kiadását.
Shoghi Effendi, a bahá’í hit védnöke (1897-1957) (c) Bahá'í Nemzetközi Közösség www.bahai.org

Shoghi Effendi, a bahá’í hit védnöke (1897-1957) (c) Bahá’í Nemzetközi Közösség www.bahai.org

  • Kidolgozta az első globális tanítási terveket: az első Hét Éves Tervet és a Tíz Éves Keresztes Hadjáratot, melyben megszervezte, hogy a föld legtöbb országába telepedjenek le bahá’í-ok. A Hit terjesztéséért országukat elhagyó, munkájukból élő bahá’í-okkal (úttörőkkel) személyesen levelezett.
  • Shoghi Effendi levelezést folytatott a világszerte élő bahá’í-okkal, így a budapesti bahá’í közösség egyik tagjával, Renée Szántó-Felbermann asszonnyal.
  • Az Isten köztünk járt (God Passes By) című könyvét 200 kötetnyi, a Hittel kapcsolatos szöveg elolvasása után írta, és óriási jelentőségű a Bahá’u’lláh Törvénykorszaka (Dispensation of Bahá’u’lláh) című munkája is.
  • Számos levelet és magyarázatot is írt, pl. a 19 Napi Ünnepek megülésének módjáról.

Shoghi Effendi irányítása alatt a bahá’í hit globális méretűvé növekedett. `Abdu’l-Bahá halálának idején, 1921-ben körülbelül 100.000 bahá’í-t számlált a közösség 35 országban; 36 évvel később, Shoghi Effendi halálának idején, 1957-ben, mintegy 400.000-et a világ több, mint 150 országában.

Shoghi Effendi kézírásával írt levél a budapesti bahá'í közösség tagjának, Renée Szántó-Felbermann asszonynak (1954-11-09): A Szeretett áldjon, vezessen és tartson meg téged és tegyen képessé nagy győzelmek elérésére az Ő Ügyének szolgálatában. Igaz fivéred, Shoghi (c) Magyarországi Bahá'í Közösség www.bahai.hu

Shoghi Effendi kézírásával írt levél a budapesti bahá’í közösség tagjának, Renée Szántó-Felbermann asszonynak (1954-11-09): A Szeretett áldjon, vezessen és tartson meg téged és tegyen képessé nagy győzelmek elérésére az Ő Ügyének szolgálatában. Igaz fivéred, Shoghi (c) Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

Önmagunkat legyőzve – gondolatok a Védnökről

“Néhány szót kívánok most mondani a Védnökségről. És amikor ‘Abdu’l-Bahá eltávozott az élők sorából, az egész világ elsötétült [Shoghi Effendi] számára. Minden fény kialudt. És amikor eljött a Szentföldre, akkor az járt a fejében, azok után, amiket ‘Abdu’l-Bahá mondott neki, és itt idézném, amit mondott, hogy ‘Az járt az agyamban, hogy ‘Abdu’l-Bahá majd azt a tisztet adja nekem, hogy összehívhatom azt a nagy gyűlést, amelyik megválasztja az Igazságosság Egyetemes Házát. És azt gondoltam, hogy a Végakaratában és Testamentumában valószínűleg ennek véghezviteléről rendelkezett.’

‘De,’ mondta, ‘ehelyett azt találtam, hogy kinevezett Isten Ügye Védnökének.’ És azt mondta, ‘Nem akartam az Ügy Védnöke lenni. Először is nem hittem, hogy érdemes vagyok rá. Másodszor pedig nem akartam szembenézni ezekkel a felelősségekkel.’ “, ‘Nem akartam Védnök lenni. Tudtam, hogy mit jelent az. Tudtam, hogy ezzel véget érne életem, mint emberi lény. Nem akartam, és nem is akartam ezzel szembesülni. És amint emlékeztek, elhagytam a Szentföldet. Felmentem a svájci hegyekbe, és addig harcoltam önmagammal, amíg le nem győztem magamat. Aztán visszajöttem és átadtam magam Istennek, és a Védnök lettem.’…’Most,‘ mondta, ‘minden bahá’í-nak a világon, minden embernek a világon pontosan ugyanezt kell tennie. Akár Isten Ügye Keze vagy Bahá’u’lláh Lovagja, akár egy Országos Szellemi Tanács tagja vagy tanár, akár úttörő vagy egy adminisztrátor, akármi is legyen, egy bahá’í-nak küzdenie kell magával és le kell győznie önmagát. És amikor legyőzi magát, akkor Isten Ügye szolgálatának igaz eszközévé válik. Addig azonban nem! Ez az, amit a világon minden bahá’í-nak tudnia kell.’

“És ez az egyik legfőbb dolog, amit szeretnék, hogy megjegyezzetek ebből a ma esti előadásból. A Védnök útmutatása, hogy minden egyénnek meg kell küzdenie önmagával, le kell győznie önmagát, felül kell kerekednie az alacsonyabb rendű természetén, győzedelmeskednie kell önmaga felett és át kell adnia magát Istennek, hogy a Szentlélek munkálkodhasson rajta keresztül. Minthogy amikor a Szentlélek munkálkodik rajtunk keresztül, győzelmet győzelem után aratunk. Mert a Szentlélek Isten teremtő oldala és mást nem tehet, minthogy győzelmet arat és az Ügy számára sikereket ér el.”

 

Isten Ügyének Keze, Leroy Ioas 1958. október 31-én Johannesburgban,
Dél-Afrikában tartott előadása magnófelvételének leirata.