Az emberiség egysége

Az emberiség egysége azon a szellemi felismerésen alapszik, miszerint az emberiség együvé tartozik, az emberek egy fának a gyümölcsei és egy ágnak a levelei. Minden humán tudomány csupán egyetlen emberi fajt ismer.

Az egység alatt nem egyformaságot értenek a bahá’í-ok. Az emberek kulturális, képességbeli különbözősége szükséges ahhoz, hogy a világ gazdag és változatos legyen.

“Nézd a kert virágait: bár különböző fajtájúak, színűek, formájúak és alakúak, mégis ugyanazon forrás vize élteti őket, ugyanazon szél lehellete éleszti meg őket, ugyanazon nap sugarai vidítják fel őket, és ez a különbözőség csak növeli bájukat és hozzátesz szépségükhöz.”

‘Abdu’l-Bahá: The Divine Art of Living

„Olyan erőteljes az egység fénye, hogy képes beragyogni az egész földet.”

Bahá’u’lláh

“Ne az büszkélkedjen, aki hazáját szereti, hanem inkább az, aki az egész világot szereti. A föld csak egy ország, és minden ember ennek a polgára.”

Bahá’u’lláh

„Az igazán az ember, aki magát ma az egész emberi faj szolgálatának szenteli.”

Bahá’u’lláh

Az emberiség egysége a bahá’í alapelvek egyike. (c) Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

“Isten ajándéka e felvilágosult kor számára az emberiség egységének és a vallások lényegi azonosságának felismerése.”

‘Abdu’l-Bahá beszéde a City Temple-ben 1911-09-10: `Abdu’l-Bahá in London

„Az egység az emberi fejlődés beteljesedését képviseli, amely a családi élet kialakulásával kezdődött, a törzsi szolidaritásban fejlődött tovább, elvezetett a városállamok megszületéséhez, majd később a független és önálló nemzetek intézményét hozta létre. Az emberiség egységének Bahá’u’lláh által meghirdetett elve sem kevesebbet, sem többet nem jelent, mint azt az ünnepélyes bejelentést, hogy e rendkívüli fejlődés utolsó fokára elérnünk nemcsak szükségszerű, de egyben elkerülhetetlen is, hogy ez hamarosan be fog következni, s ezt csak egy isteni eredetű erőnek lehet véghezvinnie”

Shoghi Effendi