Erkölcsi és lelki nevelés – a következő nemzedékért

 

A bahá’í írások nagy hangsúlyt helyeznek a gyermeknevelésre, világos útmutatást adva a szülőknek és a közösségnek.

“Tekintsd úgy az embert, mint egy felmérhetetlen értékű kincsekkel teli bányát. Egyedül csakis a nevelés képes arra, hogy feltáruljanak a kincsei, s hogy azok az emberiség javára váljanak.” – írta Bahá’u’lláh.

A bahá’í-ok azon munkálkodnak, hogy ezeket a “kincseket” – az ember veleszületett nemességét s szépségét – felszínre hozzák.

Erkölcsi és lelki nevelés a bahá’í gyermekosztályban © Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

 

Ezért a bahá’í közösségek osztályokat szerveznek minden hátterű gyermekek számára. A foglalkozásokon szellemi képességeket és erényeket fejlesztenek; a hangsúly azon van, hogy a gyermekek megtanuljanak gondolkodni, elmélkedni, valamint alkalmazni a lelki törvényeket az egyén és a társadalom életében. A gyermekkornak különösen a kezdeti szakaszában nagy figyelem helyeződik a lelki tulajdonságok fejlesztésére, valamint azon alapelvekre, szokásokra és viselkedésformákra, amelyek egy szellemi lény alapvető tulajdonságait képezik.

 

Erkölcsi és lelki nevelés játékosan (c) Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

„Az erkölcsre és jó magaviseletre való nevelés sokkal fontosabb, mint a könyvbeli ismeretek elsajátítása. Az a gyermek, aki tiszta, szeretetre méltó, kellemes jellemű, jó magaviseletű, mégha tudatlan is, többre becsülhető annál a gyereknél, aki goromba, mosdatlan, rossz természetű és mégis elmélyült tudású minden tudományokban és művészetekben. Ennek oka az, hogy az a gyermek, aki jó magaviseletű, mégha tudatlan is, mások hasznára válik, míg a rossz természetű, rossz magaviseletű gyerek romboló hatású és káros másokra, mégha tanult is. Ha azonban a gyermek mind tanultnak, mind pedig jónak neveltetik, az eredmény ragyogó fény.”

A világ és Magyarország egyre több településén felkínált osztályok segíthetnek gyermekeinknek erősebbé válni intellektuálisan, erkölcsileg és szellemileg.

Együttműködési játék egy bahá'í gyermekosztályon © Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

Együttműködési játék egy bahá’í gyermekosztályon © Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

A gyermeknevelés megközelítése – idézet a bahá’í írásokból

“Gondolják meg az anyák, hogy a gyermekek nevelésével összefüggő dolgok elsőrendű fontossággal bírnak. tegyenek meg minden tőlük telhetőt, mivel a zsenge és zöld ág még arrafelé nő, amerre szoktatjuk. Ezért hát az anyák neveljék úgy kicsinyeiket, mint ahogy a kertész teszi, aki újonnan kikelt növénykéit gondozza. Nappal és éjszaka törekedjenek arra, hogy gyermekeikben meggyökereztessék a hitet és bizonyosságot, az istenfélelmet, a világok Szellemének szeretetét és minden jó tulajdonságot és képességet. Mikor az anya azt látja, hogy kicsinye helyesen cselekedett, dicsérje meg és örvendeztesse meg gyermek szívét; ha pedig a legcsekélyebb kellemetlen tulajdonság is felbukkan benne, adjon tanácsot neki és mérsékelje őt, hasson az eszére, és ha szükséges, szelíden feddje is meg. A gyermeket azonban sem megütni, sem pedig megszégyeníteni nem szabad, mert ha ütik vagy megszégyenítik, a gyermek jelleme teljesen kifordul magából.”
Szemelvények ‘Abdu’l-Bahá írásaiból
 
Ha szeretnél többet megtudni az elkötelezettség nélkül, mindenki számára nyitva álló bahá’í gyermekosztályokról, itt találsz meg minket.
Bahá'í gyermekfoglalkozás Budapesten különféle kultúrájú gyerekekkel © Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

Bahá’í gyermekfoglalkozás Budapesten különféle kultúrájú gyerekekkel © Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu