Csoportos tanulás az egyéni és társadalmi átalakulásért (tanulókörök)

Bahá’u’lláh kinyilatkoztatásának középpontjában az átalakulás ereje áll, mind az egyéni, mind a társadalmi szinten. Az egyén átalakulása lehetetlen más emberektől elszigetelve.

Az ima és meditáció, a szellemi küzdelmek megvívása, a bölcsek tanításai szerinti életmód mind szükségesek az egyén életcéljának beteljesítésére, de ezek az erőfeszítések akkor érik el legnagyobb átformáló hatásukat, ha cselekvésre és szolgálatra irányulnak. Bahá’í kifejezéssel az egyén fejlődése és önbeteljesülése kapcsolódik ahhoz, hogy energiáit az emberiség jobbítására, valamint közössége és a szélesebb társadalom szükségleteire fordítsa. Ezért a bahá’í-ok aktívan fejlesztenek tudást, szereznek képességeket és szellemi meglátásokat, hogy embertársaiknak hasznára legyenek.

 

Egy bahá'í tanulókör résztvevői (c) Szlovákiai Bahá'í Közösség facebook oldala https://www.facebook.com/pages/bahaisk/340426586404?fref=pb

Egy bahá’í tanulókör résztvevői (c) Szlovákiai Bahá’í Közösség facebook oldala https://www.facebook.com/pages/bahaisk/340426586404?fref=pb

Jelenleg a csoportos tanulás az ún. tanulókörökben folyik, ami tanácskozás, egymás kölcsönös gazdagítása szellemi témákról. Mélyebb megértést szerezni szellemi valóságunkról segít megérteni életünk célját és utakat találni, hogyan fejleszthetjük saját és környezetünk életét.

A tanulókör résztvevői megtanulják, hogyan tanítsanak értékeket a gyerekeknek, hogyan szervezhetnek közösség fejlesztő tevékenységeket, hogyan bátoríthatnak másokat szellemi igazságok önálló keresésére, hogyan fejezhetik ki véleményüket megfelelő módon, és hogyan tehetnek szolgálatot egy egységesebb és igazságosabb világért.

Magyarország (és a világ) több helységében folynak tanulókörök, melyekben – hitétől függetlenül – bárki részt vehet. A tanulókör résztvevői gyakran új értelmet találnak életükben, jobb kapcsolatot teremtenek családjukkal és barátaikkal, és eredményesen átértékelik a szélesebb közösségnek tett hozzájárulásaikat.

Tanulókör a gyakorlatban

A bahá’í tanulókörök világszerte leggyakrabban az Elmélkedés a lélek életén című könyvet használják segédletül az egyéni és közösségi átalakulás elősegítésére. Ez a kolumbiai bahá’í-ok által kifejlesztett sorozat első könyve.

A könyv sok kérdést tartalmaz, melyekre a résztvevők véleményének megbeszélése után mindenki beírhatja a saját válaszát.

A tanulókört az ún. tutor vezeti. A tutor fő szerepe nem a “helyes” válaszok megmondása, nem dominálás, hanem a tanulási folyamat és megfelelő dinamika elő segítése. Nagyobb tapasztalata révén ösztönzi a résztvevőket, hogy mindenki a saját szintjéhez képest fejlődjön. A könyvre építve színesíti a programot változatos művészeti és játékos elemekkel.

A könyv sok idézetet tartalmaz a bahá’í szent iratokból, ami magas fokú szellemiséget és inspirációt ad a folyamathoz.