Az ember szellemi természete

Bahá’u’lláh tanítása szerint minden emberi lénynek belső szellemi valósága (lelke) van, mely a fogamzás pillanatában keletkezik és a testi halál után tovább fejlődik különféle szellemi birodalmakban. Az emberi lélek Isten természete után alkottatott, ezért szellemisége által képes Isten tudatos megismerésére és Tulajdonságai visszatükrözésére. Minél többet tud az ember elsajátítani a lelki tulajdonságokból és visszatükrözni embertársaira, annál több válik saját és más ember lelkének javára. Az ember életének célja egyéni szinten a szellemi képességek megvalósítása; ami társadalmi szinten megnyilvánul a mesterségekben, művészetekben, tudományokban és a valóság felfedezéseiben.

(c) Magyarországi Bahá'í Közösség www.bahai.hu

(c) Magyarországi Bahá’í Közösség www.bahai.hu

“Az emberé a legfőbb boldogság, hacsak felfedezi Isten jeleit a világban és az emberi lélekben és a magasztos tettek paripáját a civilizáció és igazság útján sarkantyúzza tovább.”