Újabb szent irat magyarul

Megjelent a Bahá’u’lláh Táblái című könyv magyar fordítása. A szent iratokat a vallás alapítója, Bahá’u’lláh írta vagy diktálta le 1873 után Akkóban és Bahjí-ban. A gyorsírással leírt, majd letisztázott írásokat a diktálója átnézte és jóváhagyta, így az utókor első kézből ismerheti meg Bahá’u’lláh kinyilatkoztatását.

A Bahá’u’lláh Táblái című könyv borítója

A Bahá’u’lláh Táblái című könyv borítója


A szent irat egyik különlegessége, hogy A Szövetség Könyvében (Kitáb-i-’Ahd) a vallásalapító kijelöli utódját, megóvva ezzel a bahá’í hitet a felekezetre való szakadástól és attól, hogy a szent irat értelmezéséből viszályok alakuljanak ki a jó szándékú hívek között.
Shoghi Effendi, a hit kinevezett védnöke az alábbi szavakkal írja le a szent irat jelentőségét:

„Miután Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas-ban (A Legszentebb Könyv) lefektette Törvénykorszakának alapvető törvényeit, ezeket követte, amint Küldetése a befejezéshez közeledett, bizonyos előírások és elvek hirdetése, melyek Hitének lényegét képezik. Újra és újra megerősíti a korábban kijelentett igazságokat, megmagyarázza és kifejti a már lefektetett törvények némelyikét, kinyilatkoztat további jövendöléseket és figyelmeztetéseket, megalapoz járulékos rendeleteket a Legszentebb Könyv rendelkezéseinek kiegészítéseképpen. Ezeket számtalan Táblában jegyezték fel, melyeket földi életének utolsó napjaiig folytonosan kinyilatkoztatott… Ezek a Táblák – az Ő fáradhatatlan Tollának erőteljes és végső áradásai – a legnemesebb gyümölcsöknek tekintendők, melyeket elméje kitermelt, és 40 éves működésének beteljesülését jelzik.”

Részletek a szent iratból

Ó, Bahá népe! Ti Isten szeretetének hajnalpontjai vagytok és az Ő szerető kedvességének hajnalai. Ne fertőzzétek nyelvetek egy másik lélek szidalmazásával vagy bemocskolásával, és óvjátok szemetek attól, mi nem illendő dolog. Tárjátok elő, mi tiétek. Ha ez kedvezőn fogadtatik, célotok elértétek; ha nem, perelnetek hiába. Hagyjátok magára azt a lelket, és forduljatok az Úrhoz, a Védelmezőhöz, az Önmagától Valóhoz. Ne legyetek szomorúság oka, s még kevésbé egyenetlenségé vagy viszályé. Azt remélem, hogy igaz tudást nyertek az Ő gyöngéd jótéteményeinek fája oltalmában, és úgy cselekedtek, ahogyan azt Isten kívánja. Ti mind egy fának a levelei vagytok és egy óceánnak a cseppjei.
A hatodik Ishráq (Tündöklő fény) pedig az egység és egyetértés az emberek gyermekei között. Az idők kezdetétől fogva az egység fénye vetette isteni ragyogását a világra, és ezen egység megvalósításához a legnagyszerűbb eszköz a világ népei számára az, ha megértik egymás írását és szavát. Korábbi Levelekben Mi már utasítottuk az Igazságosság Házának Megbízottjait, hogy válasszanak ki egyet vagy a most létező nyelvekből, vagy egy újat, és hasonlóképpen egy közös írást is, melyet a világ minden iskolájában tanítsanak. Így tekinthető majd a föld egy országnak és egy otthonnak. A tudás fájának legdicsőségesebb gyümölcse ez a magasztos szó: Egy fa gyümölcsei vagytok ti mind, és egy ág levelei. Ne azzal dicsekedjen az ember, hogy szereti a hazáját, hanem inkább azzal, hogy szereti az emberi fajt. Erről Mi már korábban kinyilatkoztattuk, hogy mi az út a világ újjáépítéséhez és a nemzetek egységéhez. Áldottak azok, akik eljutnak eddig. Áldottak, akik eszerint cselekednek.

Kapcsolódó oldalak:
Bahá’u’lláh Táblái című könyv online olvasása
Bahá’í írások

Legfrissebb hírek

Bahá’í Nyári Iskola 2021

Kedves Érdeklődő!Szeretettel várunk az idei nyári iskolánkba, ami Kiskőrösön, egy színvonalas, termálfürdőhöz kapcsolt szállodában (Hotel Imperial Gyógyszálló) lesz megtartva. Délelőtt tartalmas előadásokon vehetsz részt, délután

Tovább olvasom »

Bahá’í Nyári Iskola 2020 ELMARAD

A NYÁRI ISKOLA 2020-BAN ELMARAD! A Kedves Barátok!Szeretettel várunk benneteket az idei Nyári Iskolába, ami Kiskőrösön, egy színvonalas, termálfürdőhöz kapcsolt szállodában (Hotel Imperial) lesz megtartva.

Tovább olvasom »