Fogalmak, szóhasználat: a bahá’í hit

A bahá’í vallás pontos, követői által használt neve: bahá’í hit. A bahá’í vallás megnevezés is megjelenik; a bahá’í egyház, bahá’izmus elnevezések nem használatosak.

A bahá’í szó utalhat a hit követőjére (többesszáma bahá’í-ok), vagy a vallással kapcsolatos melléknév is lehet (pl. bahá’í közösség).

A bahá’í közösségben a vallás megnevezésére a bahá’í hit kifejezést használják, utalva arra a bensőséges, személyes kapcsolatra, amely a hívők és Isten között létezik. A vallás szó elsősorban hivatalos érintkezésben használatos.

További megnevezések a közösségen belül: Isten Ügye, az Ügy, a Hit, a hit.

A bahá’í hit nem használja a térítés kifejezést, és kizár mindenféle erőszakos elemet a vallás növekedéséből. Azt a tevékenységet, amikor az embereket megismertetik a bahá’í tanításokkal, tanítás-nak nevezik.

Bahá'í-ok és barátaik Budapesten

Bahá’í-ok és barátaik Budapesten

Azok, akik rövidebb időre elmennek más helyre, esetleg országba a bahá’í hitet tanítani, az utazó tanítók. Ha hosszabb ideig tartózkodnak más országban, úttörők, mert úttörő munkát végeznek a Hit érdekében.

A Hit utolsó egyszemélyi vezetője, Shoghi Effendi a húszas és ötvenes évek között célzottan küldött ki egyes kiemelkedő bahá’í személyiségeket bizonyos országokba a Hitet tanítani.

A Hitbe való belépést nem kíséri formalizált szertartás: keresztelés, stb. Elég hozzá, hogy valaki kimondja magáról, hogy bahá’í. Ez a kijelentés (angol: declaration).

A közösség tagjait egymás között leggyakrabban barát-nak nevezik.

A bahá’í hit nem áll egyedül a vallások sorában azzal, hogy nincsen keresztény értelemben vett papsága. A vallás integráns részét képezi a bahá’í Igazgatási Rend, mely két részből áll:

  • a közösség ügyeit helyi, országos és nemzetközi szinten irányító választott testületek: a Helyi Szellemi Tanácsok, az Országos Szellemi Tanácsok, és az Igazságosság Egyetemes Háza, valamint
  • az egyéni és közösségi problémák megoldásában helyi és országos szinten segítő Segédtestületek és Tanácsosok. Az ő feladatuk tanácsok adása a bahá’í Szent Iratok és tanítások fényében. A bahá’í hit korai időszakában a Hit egyszemélyi vezetőit az Ügy Kezei segítették.

Az Igazgatási Rend a XX. század első felében épült ki. Jelenleg a világ több mint 170 országában működnek Országos Szellemi Tanácsok, a Helyi Szellemi Tanácsok száma mintegy 12.000.

Amíg egy országban még kicsi a közösség, egy másik ország segíti az ottaniakat. Ezt a feladatot Magyarország esetében a második világháborúig az Egyesült Államok bahá’í közössége, a hatvanas évek elejéig a Németországi és az Ausztriai Országos Szellemi Tanács együtt, attól kezdve 1992-ig, a Magyarországi Országos Szellemi Tanács megválasztásáig az Ausztriai Országos Szellemi Tanács egyedül látta el.

A bahá’í hit nemzetközi szinten az angolt használja, mint közvetítő nyelvet.

Kapcsolódó oldalak